بزرگداشت فردوسى در قطر

بزرگداشت فردوسى در قطر
مراسم بزرگداشت شاعر حماسه سراى بزرگ ايران حكيم ابوالقاسم فردوسى همراه با برگزارى نمايشگاهى از آثار ترجمه شده شاهنامه به زبانهاى مختلف در باشگاه فرهنگى الجسره قطر برگزار شد. در اين مراسم كه با همكارى باشگاه فرهنگى الجسره و انجمن مفاخر ملى خراسان برگزار شده بود سفير جمهورى اسلامى ايران، دكتر سيد محمد علوى مقدم و دكتر مهدخت پورخالقى به سخنرانى پرداختند. همچنين نقالى هفت خان رستم به اجرا درآمد كه مورد استقبال قرار گرفت.
 
 
                                                        سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ -

                                                        Tue, Jun 21, 2005

روزنامه ی ايران
/ 0 نظر / 13 بازدید