( کولاک)

 

کولاك بود و گردنه ؛ گفتيم : بي خيال !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دركوچزار دامنه ؛ گفتيم : بي خيال !

گفتي : پلنگ ، زخمي دست شكارچي است –

خاموش مانده گردنه ؛ گفتيم :بي خيال !

گفتي : پلنگ ، خسته به گرداب خون نشست –

- جنگيد بس كه يك تنه ! گفتيم : بي خيال !

ازهركران نوازش سيلي باد بود

مانديم لاي منگنه ، گفتيم : بي خيال !

ديديم آسمان پرِابر سياه شد !

درقحطناي روزنه ، گفتيم : بي خيال !

. . . . . . . . . . .

خاكا به سر ! كه آخر كوچيد كوهيار

كولاك ماند و گردنه ؛ گفتيم : بي خيال !

 

 

 

واله ي بجنوردي

آشخانه- 1374

 

/ 0 نظر / 8 بازدید