پيشكش به استاد "حسين عليزاده "<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و همه ي آنهايي كه :

باعشق خود

ديوانه وار زيستند؛

ققنوس وار سوختند

و

جاودانه شدند

عاقبت كيستي تو ؟! ديوانه ! 

" ديوانه "

 

عاقبت كيستي تو ؟ ديوانه !

در پي چيستي تو؟ ديوانه !

شسته اي دست جز يكي ، ز همه

در پي كيستي تو ؟ ديوانه !

در همان غرقه گاه دانستم

كه خودت نيستي تو ، ديوانه !

در كلاس وفا؛ تو ، مردترين

لايق بيستي تو ، ديوانه !

ما كه از زندگي نفهميديم !

واقعا زيستي تو ، ديوانه !

گفتم و مانده ام ، خود تو بگو !

عاقبت كيستي تو ؟ ديوانه !

واله ي بجنوردي

مشهد 1379

 

/ 0 نظر / 10 بازدید